Dashboard!

Aastavahetusel vahetab elektrimüüjat kolm protsenti tarbimiskohtadest

13.12.2013 16:21

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt vahetab uue aasta algusest senise elektrilepingu uue lepingu vastu teise müüja juures ligi 18 000 tarbimiskohta, mis moodustab kolm protsenti kõikidest elektrilepingut omavatest tarbimiskohtadest. Kogu selle aasta jooksul on müüjat vahetatud ligikaudu 35 000 korral.

Kokku on järgmise aasta 1. jaanuari seisuga leping elektri ostmiseks olemas 554 089 tarbimiskohal. Selliseid tarbimiskohti, millel on olemas võrguleping, kuid puudub leping elektri ostmiseks, on uue aasta alguses Andmelao andmeil 160 755. Elektrilepinguta tarbimiskohad moodustavad 22,5 protsenti kõikidest tarbimiskohtadest.

Neljapäeval fikseeritud andmete kohaselt lõpeb 31. detsembril kokku 99 438 elektrilepingut ning 1. jaanuarist hakkab kehtima uusi lepinguid 86 109. Need numbrid ei kajasta tarbimiskohti, millel pikeneb 31. detsembril lõppema pidanud tähtajaline leping uueks perioodiks.

Bilansihaldurite viimaste kuude turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri kogust, on toodud alljärgnevas tabelis. Bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest on arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite enda osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.

 

Bilansihaldurite turuosadnovemberoktooberseptember
Eesti Energia AS bilansiportfell70,8%70,7%70,9%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     10,1%10,0%10,4%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     10,0%10,3%10,0%
     sh VKG Energia osakaal        3,0%3,3%2,4%
     sh 220 Energia OÜ osakaal1,9%1,8%1,6%
     sh TS Energia OÜ osakaal     1,2%1,1%1,0%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal    1,2%1,1%1,2%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,8%0,8%0,9%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,2%0,3%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell2,3%2,2%2,3%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,4%1,4%1,2%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,8%1,7%1,6%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell0,6%0,7%0,1%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell4,4%4,3%4,6%