Dashboard!

Aastaga lisandus üle 90 000 elektrilepingu

23.01.2014 10:48

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt oli elektrileping selle aasta alguse seisuga olemas 553 282 tarbimiskohal, mis on enam kui 90 000 võrra rohkem võrreldes 2013. aasta algusega.

Ligi veerand ehk 24 protsenti aasta alguses kehtinud elektrilepingutest olid tähtajatud ning ülejäänud 76 protsenti tähtajalised. Aasta tagasi oli tähtajatute lepingute osakaal vaid 17 protsenti.

Praegu kehtivatest tähtajalistest elektrilepingutest lõpevad ligi 53 000 juuni lõpus ja ligi 223 000 aasta viimasel päeval.

Selliseid tarbimiskohti, millel puudus aasta alguse seisuga Andmelao andmete kohaselt elektrileping, oli 154 384. Elektrilepinguta tarbimiskohtade tarbitud elektri kogus on mitu kuud püsinud stabiilselt seitsmel protsendil kogutarbimisest.

Bilansihaldurite bilansiportfellide eelmise aasta ja aasta viimaste kuude turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri koguseid, on toodud alljärgnevas tabelis. Bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest on arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite endi osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.
 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisest 2013 keskmine detsember november oktoober
Eesti Energia AS bilansiportfell 71,9% 71,7% 71,1% 71,0%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 10,7% 9,6% 10,0% 9,9%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell 9,1% 9,3% 9,9% 10,2%
     sh VKG Energia osakaal 1,9% 2,3% 3,0% 3,3%
     sh 220 Energia OÜ osakaal 1,7% 2,0% 1,9% 1,8%
     sh TS Energia OÜ osakaal 1,2% 1,3% 1,2% 1,1%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal 1,1% 1,2% 1,2% 1,1%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%
     sh AS Loo Elekter osakaal 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell 2,4% 2,4% 2,3% 2,2%
     sh Imatra Elekter AS osakaal 1,4% 1,5% 1,4% 1,3%
     sh Eesti Gaas AS osakaal 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell 1,4% 1,9% 1,8% 1,7%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell 0,2% 0,6% 0,6% 0,6%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell 4,3% 4,5% 4,3% 4,3%