Dashboard!

Aasta algusest on lisandunud 70 000 elektrilepingut

31.10.2013 11:56

Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade arv kerkis septembri lõpuks Andmelao statistika kohaselt ligi 538 000-ni ehk 76 protsendini kõikidest tarbimiskohtadest. Aasta algusega võrreldes on elektrilepinguid lisandunud ligi 70 000.

Kehtivatest elektrilepingutest olid 78 protsenti tähtajalised ja vastavalt 22 protsenti tähtajatud. Tarbimiskohti, mille kohta pole Andmelattu sisestatud elektrilepingut, oli eelmise kuu lõpul ligi 169 000.

Lepingut omavad kliendid tarbisid Andmelattu müüjate poolt sisestatud lepinguinfo põhjal septembris 88 protsenti ja elektrilepinguta tarbijad 12 protsenti Eestis kasutatud elektrist.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas oktoobri algusest kehtima leping uue müüjaga, oli 2144. Viimaste kuude statistika näitab aktiivsuse tõusu elektrimüüja vahetamisel.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on elektrituru toimimise jätkuvaks edendamiseks ja kõigile elektrimüüjatele võrdsete kauplemistingimuste tagamiseks alustatud tööd, et luua võimalused tarbimisandmete edastamiseks Andmelao kaudu võrguettevõtjatelt müüjatele. Antud rakendus annab kõigile müüjatele võimaluse ühise võrguteenuse ja elektrienergia arve esitamiseks klientidele. Tehniliselt töö käib ja ka õiguslik alus ühise arve esitamiseks on seadusandluses olemas, kuid vajab täpsustamist, et tagada ühetaoline rakendamine kõikidele elektrimüüjatele ja võrguettevõtetele.

Bilansihaldurite turuosad, mis sisaldavad nii võrguettevõtjate võrgukadusid kui ka üldteenuse korras tarbitud elektri kogust, on toodud alljärgnevas tabelis. Bilansihaldurite portfellide osakaalud süsteemi tarbimisest on arvutatud bilansihalduri bilansipiirkonnas mõõdetud tarbimise kogumahu alusel. Bilansiportfellide turuosad ei ühti bilansihaldurite enda osadega elektri müügil lõpptarbijatele, kuna bilansiportfell sisaldab ka portfelli kuuluvate teiste müüjate elektrikoguseid. Tabelis on välja toodud üksnes suuremate elektrimüüjate osakaalud turu kogumahust.

Bilansihaldurite turuosadseptember 2013august 2013juuli 2013
Eesti Energia AS bilansiportfell70,8%71,6%71,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell10,5%9,6%9,8%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell10,0%10,2%10,4%
     sh 220 Energia OÜ osakaal1,7%1,5%1,4%
     sh TS Energia OÜ osakaal1,0%0,9%0,9%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal1,2%1,2%1,2%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal0,9%0,9%1,0%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,2%0,2%
     sh VKG Energia osakaal2,4%2,9%0,9%
Eleringi võrgukadude bilansiportfell4,6%4,6%4,6%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell2,3%2,4%2,5%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,2%1,2%1,2%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,7%1,5%1,5%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell0,1%0,1%-