Dashboard!

Aasta algusest hakkab kehtima 45 000 uut elektriostulepingut

22.12.2014 10:58

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt hakkab elektritarbijatel uue aasta algusest senise või uue müüjaga kehtima 45 000 uut elektriostulepingut.

Enamik uutest lepingutest – 38 000 – on tähtajalised ehk elektri hind on neis üldjuhul kindlaks perioodiks fikseeritud. Ülejäänud 7000 uut lepingut on tähtajatud.
Selliseid tarbimiskohti, kus uue aasta algusest hakkab elektrit müüma erinev müüja võrreldes selle aasta lõpuga, on ligikaudu 10 000.

Kokku on Eestis leping elektri ostmiseks olemas ligi 569 000 tarbimiskohas, millest 418 000 kasutab tähtajalist ja 151 000 tähtajatut lepingut. Üldteenuse kasutajaid ehk neid, kes pole lepingut elektri ostmiseks sõlminud ühegi müüjaga, on 141 000. Kuigi üldteenuse kasutajad moodustavad kõikidest tarbimiskohtadest viiendiku, langes eelmisel kuul nende arvele vaid 6,2 protsenti elektri kogutarbimisest.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.
 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisest NovemberOktooberSeptember
Eesti Energia AS bilansiportfell 60,7%60,2%59,5%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 14,4%14,8%15,1%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell 10,4%10,7%10,6%
sh VKG Energia osakaal 2,7%3,0%2,7%
sh 220 Energia OÜ osakaal 2,1%1,9%1,7%
sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal 1,2%1,2%1,2%
sh TS Energia OÜ osakaal 1,2%1,1%0,9%
sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,7%0,6%0,6%
sh AS Loo Elekter osakaal 0,3%0,3%0,3%
sh ELVESO AS osakaal 0,2%0,2%0,2%
sh Starman AS osakaal 0,2%0,2%0,1%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell 6,3%6,3%6,8%
sh Imatra Elekter AS osakaal 1,9%1,8%1,7%
sh Eesti Gaas AS osakaal 0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell 2,4%2,2%2,0%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell 1,8%1,9%1,9%
     
Eleringi võrgukaod bilansiportfell 3,9%3,9%4,2%