Dashboard!

2015. majandusaasta oli Eleringile ajaloo parimaid

17.03.2016 12:36

Eelmine aasta oli Eleringi jaoks nii majandustulemuste kui muude tegevusnäitajate poolest üks ajaloo edukamaid.

Eleringi 2015. majandusaasta auditeeritud aruande järgi teenis ettevõte 132,4 miljoni euroni ulatunud tulude mahu juures ärikasumit 41,6 miljonit eurot. Puhaskasum oli samal ajal 25,1 miljoni eurot.

Tulusid mõjutas gaasi ülekandeteenuse tulude lisandumine ja elektrienergia piiriülese ülekandevõimsuse oksjonitulu arvestuspõhimõtete muutmine. Kasumile avaldas mõju möödunud aastal välja makstud dividendide tulumaks.

Eleringi hallatava elektri ülekandevõrgu töökindlusnäitajad olid Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul möödunud aastal läbi aegade parimal tasemel. „Tarbijatele jäi aasta jooksul edastamata üksnes 10 megavatt-tundi energiat, mis on ligikaudu ühe kodumajapidamise aastane energiatarbimise maht, võrrelduna enam kui kaheksa teravatt-tunnise ülekantud energia kogusega Eesti energiatarbimise katmiseks. Väljalülitumisi oli möödunud aastal elektri ülekandevõrgus vaid 133, mis on samuti ajaloo madalaim näitaja,“ selgitas Veskimägi.

Piiriülese ülekandevõimsuse oksjonitulu kogus ettevõte aasta jooksul 28,6 miljonit eurot. „Oksjonituludest rahastab Elering muu hulgas Harku-Lihula-Sindi uue kõrgepingeliini ehituse omafinantseeringu osa ning Eesti elektritarbijad ei pea ülekandetariifi kaudu sellesse projekti raha panustama,“ märkis Veskimägi.  

Eleringi varade kogumaht oli aastavahetusel 861,9 miljoni eurot, omakapital 329,4 miljonit ning laenukohused 379,2 miljonit eurot. Investeeringuid tegi ettevõte 93,1 miljoni euro ulatuses, millest enam kui pool kulus gaasi ülekandevõrgu omandamisele.

Eleringi majandustulemused võimaldavad ettevõttel sellel aastal dividendidena riigile välja maksta 31 miljonit eurot, võrreldes 20 miljoni euroga 2015. aastal.

Eleringi 2015. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda siin