Dashboard!

20. septembrist on kogu Estlink 1 võimsus elektriturul jaotamiseks

22.09.2010 01:48

Eesti ja Soome elektrisüsteemihaldurid Elering ja Fingrid allkirjastasid Eesti Energiaga Estlink1 merekaabli rendilepingu, mille kohaselt antakse 20. septembrist kogu Estlink 1 võimsus elektriturule jaotamiseks. See tõstab oluliselt elektrituru likviidusust ning avardab võimalusi regioonidevaheliseks elektrikaubanduseks.

Elektribörsi Nord Pool Spot Estlink hinnapiirkonna kasutusse antud kogusele lisandub järgmisel nädalal 100 MW ning kogu Eesti ja Soome vaheline ülekandevõimsus mõlemas suunas on seega 350 MW. Kaabli võimsusi saavad kasutada kõik turuosalised Eestis ja Põhjamaades. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Eesti ja Soome elektrisüsteemihaldurid on juba alates 1. aprillist, kui käivitus Estlink hinnapiirkond, soovinud rentida EstLink 1 merekaabli kogu võimsust selle omanikelt (Eesti Energia, Latvenergo, Lietuvos Energija, Pohjolan Voima ja Helsingin Energia) elektrituru käsutusse. Turu areng kinnitab igati täiendava võimsuse vajalikkust Eesti ja Soome vahel, alates elektribörsi käivitamisest Eestis on kuue kuu jooksul kaubeldavad elektrienergia kogused suurenenud enam kui kolm korda  ning vajadus suurendada Eesti ja Soome, ning laiemalt Baltimaade ja Põhjamaade vahelisi ülekandevõimsusi on igapäevaselt päevakorras. „Estlink 1 on olnud kõige enam ülekoormatud ühendus regioonis. Hindade erinevusest kahe hinnapiirkonna vahel on kaabli omaniku teeninud enam kui seitse miljonit eurot ülekoormuse tasu. Lisandunud võimsus loob uusi võimalusi nii tootjatele kui tarbijatele“, lisas ta.   Põhjamaade elektribörsi NPS Estlink hinnapiirkonnas ostetud elektrist jäi augustis Eestisse 46%, Lätti ja Leetu eksporditi müüdud kogusest 54%. Võrreldes juuli kuuga on eksport Soome pea poole võrra vähenenud, import Soomest aga kolmandiku võrra suurenenud.EstLink 1 merekaabli omanikud on Eesti Energia, Latvenergo, Lietuvos Energija, Pohjolan Voima ja Helsingin Energia.