Dashboard!

Elektrilepingute alusel tarbitud elektri osakaal kasvas märtsis

30.04.2014 10:07

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt kasvas elektrilepingut omavate tarbimiskohtade arv märtsis pea 2000 võrra 559 000 tarbimiskohani ning neis tarbitud elekter moodustas 93 protsenti kogutarbimisest. Veebruaris oli elektrilepingute alusel tarbitud elektri osakaal veel 92 protsenti.

Kolmveerand kehtivatest elektrilepingutest on tähtajalised ning ülejäänud tähtajatud. Elektrilepinguta tarbimiskohti oli märtsi lõpu seisuga 150 000.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas aprilli algusest kehtima leping uue müüjaga, oli 3200.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud alljärgnevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisestmärts 2014veebruar 2014jaanuar 2014
Eesti Energia AS bilansiportfell59,5%59,6%60,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     15,5%15,4%14,5%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     9,8%9,9%10,1%
     sh VKG osakaal 2,7%2,3%1,7%
     sh 220 Energia OÜ Energia osakaal     1,9%2,1%2,1%
     sh TS Energia OÜ osakaal     1,2%1,2%1,2%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal    1,2%1,2%1,1%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,7%0,8%0,7%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,3%0,3%
     sh ELVESO AS osakaal0,2%0,2%0,2%
     sh Starman AS osakaal0,2%0,2%0,2%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell6,5%6,4%6,3%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,9%2,0%2,1%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell2,1%2,1%2,1%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell1,7%1,6%1,5%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell4,8%5,0%5,4%