Dashboard!

Teemaplaneering

Teemaplaneering „Kilingi-Nõmme – Riia TEC II õhuliini trassi valik“ on planeering, millega täpsustatakse Viljandi ja Pärnu maakonna planeeringuid.
Teemaplaneering on algatatud kahes maavalitsuses:

  • Pärnu Maavalitsuses, 03.12.2013 maavanema korraldusega nr 658.
  • Viljandi Maavalitsuses, 04.12.2013.maavanema korraldusega nr nr 1-1/2013/435.

Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV elektriliini trassi asukoha määramine.
Teemaplaneeringu alaks on Viljandi ja Pärnu maakonnas Kilingi-Nõmme – Riia TEC II 330 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamaga ühendamiseks tarvilik ala. Planeeritav elektriliini trass kulgeb:

  • Pärnu maakonnas läbi Saarde valla.
  • Viljandi maakonnas läbi Abja valla.