Dashboard!

Ajagraafik

Planeeringu elluviimisega kaasneda võivate mõjude tutvustamiseks korraldavad kohalikud omavalitsused väljapanekuid ja avalikke arutelusid.

Järgnevalt on toodud teemaplaneeringu (TP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetlemise ühildatud ajagraafik, mida uuendatakse jooksvalt konkreetsete kuupäevadega.

Kilingi-Nõmme – Riia TEC-2 330 kV õhuliini teemaplaneeringu infopäev
16.05.2014 algusega kell 10.30 Saarde vald (Kilingi-Nõmme Klubi, Pärnu 73, Kilingi-Nõmme)

TP lähteseisukohtade tutvustamine ja KSH programmi avalik arutelu
13. – 27.05.2014 väljapanek

Pärnu maakonnas:
28.05.2014 algusega kell 14.00 Saarde vald (Kilingi-Nõmme Klubi, Pärnu 73, Kilingi-Nõmme)

Viljandi maakonnas:
28.05.2014 algusega kell 11.00 Abja vald (Abja Vallavalitsus, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja)

TP eskiisi tutvustamine ja avalik arutelu

Pärnu maakonnas:
01.07.2014 algusega kell 17.00 Saarde vald (Kilingi-Nõmme Klubi, Pärnu 73, Kilingi-Nõmme)

Viljandi maakonnas:
01.07.2014 algusega kell 12.00 Abja vald (Abja Vallavalitsus, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja)

KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaameti poolt 16.07.2014

Planeeringu vastuvõtmine november 2014

TP ja KSH aruande avalik väljapanek 27. november 2014 – 5. jaanuar 2015

TP avaliku väljapaneku tulemuste ja KSH aruande avalikud arutelud

Pärnu maakonnas:
10.02.2015 – algusega kell 12.00 Abja vald (Abja Vallavalitsus, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja)

Viljandi maakonnas:
10.02.2015 – algusega kell 15.00 Saarde vald (Kilingi-Nõmme klubis, Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn).

KSH aruande heakskiitmine

TP kehtestamine