Dashboard!

EstLink 2 tõstis märgatavalt Eesti ja Soome vahelisi energiavooge

06.03.2014 14:47

Möödunud aasta detsembris turu käsutusse läinud ja veebruaris lõplikult valminud Eesti-Soome alalisvooluühendus EstLink 2 on märgatavalt tõstnud Eesti ja Soome vahelisi energiavooge. Täna 6. märtsil toimus EstLink 2 ametlik avatseremoonia samaaegselt Püssi konverterjaamas Eestis ning Soomes.

EstLink 2 ühendus on järjekordseks sammuks Läänemere piirkonna elektriturgude arendamisel. Uus ühendus on juba muutnud turgu efektiivsemaks ja parandanud piirkonna elektrivarustuskindlust. EstLink 2 suurendas ühendusvõimsuse Eesti ja Soome vahel 350 MW-lt 1000 MW-ni ja kõrvaldas ühe kriitilisematest pudelikaeladest Läänemere regiooni elektriturul. Tänu EstLink 2-le on elektri turuhind Eestis ja Soomes ühtlustunud. Alates EstLink 2 käivitumisest on elektri hind neis riikides olnud 85% tundidest võrdne.

EstLink 2 esimesed töökuud on toonud kinnituse, et uue ühenduse ehitus on end õigustanud. Projekt toob märgatavat tulu ühiskonnale ja see on näide kogu Euroopale, kuidas saavutada piiriülest koostööd tänu samadele eesmärkidele mõlemal pool piiri, märkisid Eleringi ja Fingridi juhid Taavi Veskimägi ja Jukka Ruusunen.

Suurprojektide puhul on olulisim faktor usaldus osapoolte vahel. Suur ja tehniliselt keerukas projekt lõpetati ambitsioonika ajagraafiku ja planeeritud eelarve raames.
EstLink 2 kogupikkus on ligikaudu 170 km, millest 14 km moodustab õhuliin Soomes, 145 km merekaabel Soome lahe põhjas ja 12 km maakaabel Eestis.
Ühenduse mõlemas otsas on konverterjaamad, mis muundavad alalispinge vahelduvpingeks ja vastupidi. Merekaabel on ühendatud Soome põhivõrku Anttila 400 kV alajaamas Porvoos. Eestis on maakaabel ühendatud elektrivõrguga Püssi 330 kV alajaamas Ida-Virumaal.

EstLink 2 eelplaneerimisprotsess algas 2007. aastal, millele eelnesid Euroopa Komisjoni poolt korraldatud läbirääkimised Balti energiaturgude ühendamiseks. 2010. aastal käivitunud projekti realiseerisid Eesti ja Soome süsteemioperaatorid Elering AS ja Fingrid Oyj.

Projekti eelarve on ligikaudu 320 miljonit eurot, mis jagunes Fingridi ja Eleringi vahel. EstLink 2 sai 100 miljonit investeerimistoetust Euroopa Liidult. Projekti planeerimisest ja ehitamisest võtsid osa kümned firmad ja sajad töötajad. Rahvusvahelise projekti peatöövõtjad olid Nexans Norway AS, Siemens AG ja Siemens Osakeyhtiö konsortsium, Empower Oy ja Bouygues Energies & Services.

EstLink 2 avatseremoonia toimus samaaegselt Eestis ja Soomes, millest võtsid teiste hulgas osas Eesti ja Soome valitsuste esindajad ning Eleringi ja Fingridi juhid.

Lisainfo:

Fingrid Oyj: Jukka Ruusunen, president ja juhatuse esimees, tel. +358 30 395 5140
Fingrid Oyj: Risto Ryynänen, projektijuht, tel. +358 30 395 5219
Elering AS: Taavi Veskimägi, juhatuse esimees, tel. +372 71 51 221
Elering AS: Reigo Haug, projektijuht, tel. +372 71 51 229