Dashboard!

II kvartalis võimaldas taastuvenergia katta 15% elektritarbimisest

25.07.2011 09:28

Käesoleva aasta II kvartalis moodustas kogu taastuvenergia toodang Eesti elektritarbimisest 15%, mis on 2% vähem kui möödunud aastal samal ajal. Eestis toodeti taastuvenergiat võrreldes aastatagusega ligi kümnendiku võrra vähem, 260 GWh.

Taastuvenergiast valdava enamuse, 72% moodustas jäätmetest ja biomassist elektrienergia tootmine, 24% tuuleenergiast tootmine ning hüdroenergiast toodeti 4%.

Taastuvenergia toetuse taotlusi esitati käesoleva aasta II kvartalis 13,4 miljoni euro eest, mis on 11% vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Selle muutuse taga on alates 1. juulist 2010 kehtima hakanud seadusemuudatus, mille alusel biomassist toodetud elektrienergia eest saab toetust vaid juhul, kui see on toodetud koostootmise režiimil. See tähendab, et toetust ei ole alates 2010. a III kvartalist saanud biomassi paralleelselt teiste kütustega kasutavad kondensatsioonjaamad.

Tingituna seadusemuudatusest, samuti suhteliselt soojematest ilmadest ning Väo elektrijaama üleminekust biomassilt turba kasutamisele vähenes jäätmetest ja biomassist elektritootmine II kvartalis 18% (228 GWh-lt 187 GWh-le).

Taotluste esitamine tõhusa koostootmise toetusele suurenes 42% võrra ehk 1,1 miljoni euroni. Sellest tulenevalt tõusis tõhusa koostootmise režiimil toodetud toetatava elektrienergia kogus võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 42% (25 GWh-lt ligi 35 GWh-ni).

Võrreldes 2010. a II kvartaliga, kahanes hüdroenergia toodang 11 GWh-lt 10 GWh-le, mida võib seletada 21% väiksema sademete hulgaga käesoleva aasta II kvartalis (EMHI andmete põhjal). Tuuleenergiast elektrienergia toodang jäi ligikaudu samale ehk 3% kõrgemale tasemele (tõus 61 GWh-lt 63 GWh-le).

Pikemat II kvartali kokkuvõtet taastuvenergia kohta on võimalik lugeda siit.